Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, інтернет-магазин www.osaka.od.ua (далі – Продавець), публікує даний публічний договір, що є договором-офертою (далі Договір) на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) і має відповідну юридичну силу при продажі товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця,.

 

Факт здійснення Покупцем замовлення Товару або послуг, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт або електрону пошту), згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою Покупця, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному договорі.

 

Приймаючи даний Договір, Покупець підтверджує, що:

 

А) інформація, що надається Покупцем під час оформлення замовлення Товарів або послуг є правильною та;

 

Б) надана Покупцем контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни у роботі, акційні пропозиції чи іншу інформацію пов.язаною з діяльністю Продавця.

 

На підставі вищезазначеного Покупцю рекомендовано уважно ознайомтесь з даним Договором.

 

В Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

 

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

 

«Товар»- перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця www.osaka.od.ua але не обмежується тільки сайтом.

 

«Продавець» - компанія, що реалізує Товар, представлені в інтернет-магазині на сайті www.osaka.od.ua але не обмежується тільки сайтом.

 

«Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

 

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

 

«Замовлення»- окремі позиції із асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця www.osaka.od.ua або замовлені будь-яким іншим способом.

 

«Кур.єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівника Продавця, або від іншої уповноваженої Продавцем особи Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки, на платній або безкоштовній умовах.

 

«Інтернет-магазин» - веб-сторінка Продавця www.osaka.od.ua

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1 Продавець здійснює продаж Покупцю Товару за чинними на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право здійснити оплату і, у випадку здійснення оплати, зобов.язаний прийняти Товар у відповідності з умовами даного Договору.

 

2.2 Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід.ємною частиною Оферти. Чинна версія Договору розміщена на офіційному сайті Продавця www.osaka.od.ua.

 

3. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

 

3.1 Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

 

3.2 Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила з компаніэю у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов.язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті www.osaka.od.ua.

 

3.3 На письмову вимогу Покупця, Товариство оформляє договір з підписами сторін.

 

3.4 Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті www.osaka.od.ua, та/або оформити замовлення зв.язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти або у будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає що Покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

 

3.5 Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на сайті www.osaka.od.ua

 

4. ЦІНА ТОВАРУ

 

4.1 Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня.) за одиницю Товару відповідно до існуючого прейскуранту.

 

4.2 Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

 

4.3 Остаточною є ціна вказана: в розділі Інтернет-Магазин на сайті www.osaka.od.ua, при безготівковому розрахунку банківською картою у відповідному розділі на сайті www.osaka.od.ua або при розрахунку за допомогою платіжної системи; або ціна вказана у відповідному розділі на сайті www.osaka.od.ua на момент отримання Покупцем номеру рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів або платіжних терміналів; При цьому рахунок, який отримує Покупець, або рахунок номер якого був наданий Покупцю на сайті www.osaka.od.ua є дійсним протягом 2х (двох) робочих днів з моменту його виставлення/отримання номеру рахунку на сайті.

 

4.4 Ціни вказані на сайті www.osaka.od.ua можуть носити ознайомчий характер.

 

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

 

5.1 Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином здійснюється у національній валюті України у відповідності з цінами та тарифами, встановленими на момент купівлі товарів або отримання послуг.

 

5.2  Оплата товарів, що надаються інтернет-магазином, здійснюється у відповідності до розділу «Доставка та Оплата» опублікованому на сайті www.osaka.od.ua. Оплата зараховується тільки при умові дотримання порядку опублікованому на сайті.

 

5.3 У випадку не оплати або не повної оплати, або несвоєчасної оплати інтернет-магазин залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов.язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій. При цьому Продавець зобов.язаний докласти належних зусиль для того щоб поінформувати Покупця про настання такої/таких подій та поінформувати про можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

 

5.4 Товари гарантуються і надаються тільки по факту отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% вартості замовленого товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення. До моменту отримання оплати, згідно положень цього пункту, Продавець не несе ніяких обов.язків перед Покупцем щодо товарів та послуг замовлених Покупцем.

 

5.5 Обов.язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, або виплата грошей за замовленний товар безпосередньо у випадку разрахунку під час доставки товару. 

 

5.6 Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники та/або кур.єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, чек,  квитанція про сплату тощо).

 

6. ПОСТАВКА ТОВАРУ

 

6.1 Поставка замовленого Товару в межах м. Одеса,  здійснюється на умовах описаних у розділі “оплата и доставка” на сайті www.osaka.od.ua, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

 

6.1.1 “Оплата и доставка” означає, що Продавець оплачує витрати, що пов.язані з доставкою Товару до місця призначення. При цьому, обов.язки Продавця щодо виконання Замовлення Покупця та поставки Товару вважаються виконаними коли Продавець Передав Товар перевізнику або службі доставки або кліенту. 

 

6.1.2 Місце поставки є місцем передачі Товару перевізнику. Моментом поставки є момент передачі Товару перевізнику із дорученням доставки Товару за адресою яку надав Покупець при оформленні Замовлення.

 

6.2 Самовивіз Товару  передбачений також. 

 

6.3 Доставку замовлення Покупцю у межах м. Одеса Продавець має право на свій розсуд здійснювати також своїм власним або орендованим транспортом.

 

7. ПРОДАЖ ТОВАРУ 

 

7.1 Усі Товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт www.osaka.od.ua, а також програмне забеспечення що використуется) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких можуть стати неможливість виконання Замовлення, покупки Товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть привести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

 

7.2 Продавець не несе і ні за яких обставин не може нести матеріальну відповідальність, на суму більшу ніж сума грошових коштів, отриманих від Покупця в якості оплати за Товар.

 

7.3 Продавець залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару Покупцю на власний розсуд.

 

7.4 Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються у наступних випадках:

 

А) відмова клієнта від отримання послуги або Товару , якщо товар вже виготовили та доставляють;

 

Б) за рішенням суду;

 

В) якщо Покупець бажає повернути Товар який є належної якості.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ

 

8.1 Продавець не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання Товарів придбаних в інтернет-магазині www.osaka.od.ua та/або за його допомогою, та/або у будь-який інший спосіб.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ.ЯЗКИ СТОРІН

 

9.1 Продавець зобов.язується:

 

9.1.1 Поставити Покупцю Товар згідно оформленого належним чином та оплаченого згідно умов цього Договору Замовлення.

 

9.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

9.1.3 Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті Продавця www.osaka.od.ua. Обсяг консультацій може обмежуватись, але не виключно, конкретними питаннями, пов.язаними із характеристиками Товару та/або виконанням Замовлення.

 

9.1.4 Продавець залишає за собою право невиконання замовлення у разі виникнення форс-мажорних обставин.

 

9.1.5 Продавець залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його Акцепту.

 

9.2 Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем.

 

9.3 Продавець має право в односторонньому порядку передати свої права та обов.язки з виконання Замовлень третім особам.

 

9.4 Покупець зобов.язується:

 

9.4.1 Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки на сайті Продавця www.osaka.od.ua.

 

9.5 Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару перевізнику.

 

9.6 У випадку виявлення браку на будь-яких частинах та/або елементах Товару або сам товар, який/які унеможливлюють їх використання, Покупець має право вимагати заміни такого товару, та  брак підлягають заміні за рахунок Продавця.

 

9.7 Покупець повинен надати Продавцю підтвердження виявленого браку та фотографії. Продавець має право вимагати оглянути курьером Продавця товар, у якому було виявлено такий брак для підтвердження необхідності заміни.

 

10. ТАРА Й УПАКОВКА

 

10.1 Товар відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці), яка складається з: картонної коробки, закритою спеціальною наклейкою “Якість гарантовано”, яка звідчить  о якісті та перевірки товарупродукту, згідно з вимогами виробника. Упаковка у зазначеній в цьому пункті комплектації повинна забезпечувати збереження товарів під час їх належного транспортування і зберігання.

 

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання зобов.язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов.язань Сторонами за цим Договором.

 

До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.і.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

 

12. АВТОРСЬКІ ПРАВА

 

Вся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину www.osaka.od.ua є власністю Продавця.

 

13. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

 

13.1 Покупець зобов.язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

 

13.1.1 Покупець-фізична особа надає наступну особисту заяву: «Я, Покупець, даю свою згоду на обробку моїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Покупцем Товарів та/або послуг, що надаються Продавцем.

 

13.2 Продавець має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

 

13.3 Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем у випадку призупинення/невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 13.1.

 

13.4 Продавець збирає і опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім.я, по-батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти, тощо) в цілях: - виконання умов даного Договору; - доставки Покупцю замовленого ним Товару.

 

13.5 Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

 

13.6 Продавець зобов.язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

 

14. ГАРАНТІЯ

 

14.1 На всі товари Продавця розповсюджуються гарантійні зобов.язання, згідно законодавства України. Гарантійні зобов.язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.

 

14.2 Продавець гарантує достовірність інформації розміщеної на сайті www.osaka.od.ua в обсягах не більших за такі ж гарантії надані власниками такої інформації та/або наданої виробником Товару, якщо інформація стосується Товару.

 

15. ІНШІ УМОВИ

 

15.1 Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

 

15.2 Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

 

15.3 Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

 

15.4 Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін у вже укладений і діючий Договір між Покупцем та Продавцем, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

 

15.5 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

 

15.6 Умови обміну/повернення Товару неналежної та належної якості відбувається відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

16. КОНТАКТИ

 

16.1 З усіх питань, що виникають з приводу даного договору, будь-ласка звертайтесь до менеджера компанії за телефоном, вказаним на сайті.

суши фон
click fraud detection